List Gratulacyjny Wójta Gminy Jabłonka
Dodane przez zsorawka dnia Czerwiec 27 2015 11:00:19

List Gratulacyjny Wójta Gminy Jabłonka dla Gimnazjalistów ZS w Orawce


W akademii zakończenia roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół w Orawce wziął udział zastępca wójta Gminy Jabłonka pan Bolesław Wójcik oraz Dyrektor ZEAS-u  pani Maria Staszkiewicz.

W czasie akademii został odczytany List Gratulacyjny Wójta Gminy pana Antoniego Karlaka skierowany do Dyrektora Szkoły, Nauczycieli, Rodziców a przede wszystkim Uczniów III klasy Gimnazjum  za zajęcie  I miejsca w Gminie w egzaminach gimnazjalnych.

Uczniowie osiągnęli wyniki ponad średnią gminy, powiatu i województwa. Wójt Gminy podziękował Dyrektorowi Szkoły pani Marii Fifańskiej, Nauczycielom i Wychowawcom za ich zaangażowanie. Pogratulował Rodzicom Absolwentów za osiągnięcia edukacyjne dzieci. Wyraził swój podziw dla Gimnazjalistów za ciekawość świata i młodzieńczy entuzjazm. Podziękował Młodym Ludziom, za to, że nie wahali się postawić na naukę, wykorzystali szansę, którą dała im szkoła - wyraził radość ze wspaniałych sukcesów i osiągnięć. Przekazał również całej społeczności szkolnej życzenia udanego wypoczynku, życząc aby wszyscy w nowym roku szkolnym wrócili z nowym zapasem sił i gotowości do podjęcia nowych zadań, realizacji marzeń i planów!


Tre rozszerzona

List Gratulacyjny Wójta Gminy Jabłonka dla Gimnazjalistów ZS w Orawce


W akademii zakończenia roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół w Orawce wziął udział zastępca wójta Gminy Jabłonka pan Bolesław Wójcik oraz Dyrektor ZEAS-u  pani Maria Staszkiewicz.

W czasie akademii został odczytany List Gratulacyjny Wójta Gminy pana Antoniego Karlaka skierowany do Dyrektora Szkoły, Nauczycieli, Rodziców a przede wszystkim Uczniów III klasy Gimnazjum  za zajęcie  I miejsca w Gminie w egzaminach gimnazjalnych.

Uczniowie osiągnęli wyniki ponad średnią gminy, powiatu i województwa. Wójt Gminy podziękował Dyrektorowi Szkoły pani Marii Fifańskiej, Nauczycielom i Wychowawcom za ich zaangażowanie. Pogratulował Rodzicom Absolwentów za osiągnięcia edukacyjne dzieci. Wyraził swój podziw dla Gimnazjalistów za ciekawość świata i młodzieńczy entuzjazm. Podziękował Młodym Ludziom, za to, że nie wahali się postawić na naukę, wykorzystali szansę, którą dała im szkoła - wyraził radość ze wspaniałych sukcesów i osiągnięć. Przekazał również całej społeczności szkolnej życzenia udanego wypoczynku, życząc aby wszyscy w nowym roku szkolnym wrócili z nowym zapasem sił i gotowości do podjęcia nowych zadań, realizacji marzeń i planów!