Nawigacja
SKS
www
Bierzemy udział
www
Bierzemy udział w programach
Owoce i warzywa w szkole
Mleko w szkole
Promocja Zdrowia
www
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Aktualnie online
Goci online: 1

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 2
Najnowszy uytkownik: adminzso
Ostatnie artykuy
Brak artykuw
Pilotaż sukcesem zmian - ORE

Projekt pn."Pilotaż sukcesem zmian"

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Orawce oraz Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Orawce biorą udział w realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu projekcie pn. „Pilotaż sukcesem zmian” Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez kompleksowe wsparcie spójne z potrzebami 93 szkół/przedszkoli Powiatu Nowotarskiego od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.

W ramach głównych zadań projektu wyróżnić należy:

Zadanie 1 - Gotowi na wsparcie - realizacja Rocznych Planów Wspomagania (RPW)

Przy wsparciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w każdej ze szkół i przedszkoli od 2 września 2013r. przeprowadzona została diagnoza potrzeb. Dzięki niej możliwe było wyłonienie konkretnego obszaru doskonalenia. Na podstawie oferty wybranej spośród 24 opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, aktualnie budowane są Roczne Plany Wspomagania (RPW), które szkoły/przedszkola będą realizowały w roku szkolnym 2013/2014.

Zgodnie z założeniami projektu w bieżącym roku szkolnym przeprowadzonych zostanie 760 form doskonalenia nauczycieli, w tym 279 warsztatów dla nauczycieli, 186 konsultacji grupowych oraz 279 innych form spotkań grupowych. Cykl doskonalenia prowadzony będzie przez ekspertów zewnętrznych wyłonionych w procedurze przetargowej.


Zadanie 2 - Zaplątani w sieci - wymiana doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

Powiat Nowotarski utworzył 4 tematycznie różne sieci współpracy i samokształcenia o charakterze przedmiotowym i problemowym:
1. Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół/przedszkoli
2. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych
3. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
4. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców

Aktualnie prowadzone są działania rekrutujące uczestników do poszczególnych 4 sieci, które moderowane będą przez czterech koordynatorów

Podczas spotkań w ramach sieci następowała będzie wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów, pozwalające nauczycielom i dyrektorom spojrzeć na trudności
z różnych perspektyw. Sieci stanowić będą doskonałe uzupełnienie dotychczas stosowanych form doskonalenia nauczycieli, tj. szkolenia, warsztaty, spotkania zespołów przedmiotowych.


Zadanie 3 - Powiatowy drogowskaz - opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW)

Powiatowy Program Wspomagania (PPW) to aktualnie opracowywany dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie Powiatu Nowotarskiego. Jest on podstawą do monitorowania procesu wspomagania prowadzonego na terenie Powiatu.

Biuro projektu "Pilotaż sukcesem zmian" mieści się w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu przy ulicy Kościuszki 3, 34-400 Nowy Targ,
e-mail: sekretariat@pore.nowotarski.pl.

Więcej informacji na temat projektu i poszczególnych etapów jego realizacji znajdziecie Państwo na przygotowywanej przez PORE stronie: www.pore.nowotarski.pl.

Aktualności:

We wrześniu odbyły się spotkania Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną oraz warsztat – diagnostyczno rozwojowy z zespołem zadaniowym. Z 24 dostępnych ofert zostały wybrane 2, po jednej dla każdego typu szkoły. Wybrane oferty:

1. „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” - Szkoła Podstawowa

2. „Rodzice są partnerami szkoły” - Gimnazjum

Na podstawie wybranych ofert zostały opracowane Roczne Plany Wspomagania, które bedą realizowane w w szkołach w roku szkolnym 2013/2014.

Pilotaż sukcesem zmian

Szentendre & Orawka

www
WSPÓŁPRACA
SZENTENDRE & ORAWKA
300 LECIE KOŚCIOŁA

www
PROGRAM

300 LECIE KOŚCIOŁA

www
REGULAMINY KONKURSÓW

Insta.ling
www
Skuteczna nauka języka angielskiego, niemieckiego
i ortografii

Blog

www
ORE

www
Tarcza
ww